BG | EN

Компания

ЕВРОЕСТЕЙТС ООД е строително – инвестиционна компания, която се занимава с изграждане на сгради с жилищно и административно предназначение и инфраструктурни проекти.

Компанията предлага на своите партньори и клиенти комплексни решения в областта на строителството. Управленският екип на фирмата ефективно и отговорно управлява проeктите си и се стреми към бързина и качество при изпълнението на всички етапи, започвайки от  грубите строително-монтажни работи до цялостното приключване на инсталационните довършителни работи и прилежащата инфраструктура. 

ЕВРОЕСТЕЙТС ООД не допуска компромис с техниката, инструментите и качеството на материалите, с които работи. Компанията подхожда с внимание към детайла и спазва всички изисквания за надеждност, устойчивост и функционалност на сградата, без да щади средства, материали и усилия. Спазва сроковете и стриктно се придържа към предоставените линейни графици за изпълнение на договорените СМР.

ЕВРОЕСТЕЙТС ООД държи на коректното отношение, взаимното доверие и лоялността към клиентите и партньорите си.